X

ผู้ว่าฯ ลำปาง เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชน พร้อมรับมอบถังเก็บน้ำ เอสซีจี

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม สานงานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ออกเยี่ยมเยือนชุมชน พบปะกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลแม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำทุ่งสูง ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวนกว่า 2,193,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการก่อสร้างจัดทำคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ความยาว 2 กิโลเมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำจากแหล่งพื้นที่กักเก็บฝายแม่สุก ไปยังพื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไร่นาที่มีระยะทางห่างไกลกันหลายกิโลเมตร ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนบ้านทุ่งคา เป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานและยังเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ ในทุกๆ ปีมักประสบกับปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรขาดแคลนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง

ขณะเดียวกัน ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับมอบถังเก็บน้ำให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.ลำปาง จาก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ซึ่งตระหนักถึงความเดือดร้อนของชุมชนใน 13 อำเภอ กว่า 2,500 ครัวเรือนในจังหวัดลำปางที่ประสบปัญหาภัยเเล้ง จึงได้ประสานกับภาคส่วนต่างๆ เเละจิตอาสา ดำเนินการ ส่งมอบถังเก็บน้ำจำนวน 50 ใบ สำหรับบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้มีภาชนะกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ในกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เเละถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยที่รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์

นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสา บรรเทาภัยแล้ง” กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” และกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิต อาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การ ผลักดันสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งช่วยขับเคลื่อน ประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน