X

อ่างเก็บน้ำแม่ตีบลำปางพร้อมกักเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัยและ ภัยแล้ง

 

 

ที่โรงแรมเวียงลคร จ ลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศน์ งานจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายธีระชัย เนียมหลวง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณกล่าวรายงานเพื่อชี้แจง

การดำเนินงานและสรุปผลของการสำรวจ ออกแบบ โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการดำเนินการของโครงการฯ ทั้งจากประชาชนในพื้นที่และจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายธีระชัย เนียมหลวงกล่าวว่า ป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ที่ราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่ตีบ ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง น้ำจะแล้งหนัก ถึงขั้นน้ำในลำน้ำแม่ตีบแห้งขอด ส่งผลให้ขาดน้ำทำการเกษตร มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ทำให้ไม่ได้ผลผลิต ไร่นาเสียหาย ส่วนในช่วงฤดูฝน ก็เกิดน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลันปริมาณน้ำท่วมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนทั้ง 2 ตำบลของอำเภองาว คือที่หมู่บ้านงิ้วงาม ตำบลแม่ตีบ และที่บ้านห้วยทาก ตำบลบ้านหวด กรมชลประทานจึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคและบริโภค บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง


โดยสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง บริษัทวิศวชาญ 2002 จำกัด ให้ดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 450 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม2567

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และสังคมที่อยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์
และผลกระทบเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ จึงมีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ ดังกล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน