X

การประชุมปฐมนิเทศการจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ผู้แทนจากกรมชลประทาน หัวหน้าคณะทำงาน (บ.วิศวชาญ 2002 จำกัด) หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและอำเภองาว เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศการจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สำหรับการจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดขึ้นโดย กรมชลประทาน ได้สนองและเร่งรัดงานในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องจากอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ เพิ่มพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ สามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรถึง 10,000 ไร่ และสามารถส่งให้พื้นที่การเกษตรท้ายลุ่มน้ำได้ 23,300 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากงานออกแบบโครงการจะต้องคำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ที่จะได้รับทั้งผลประโยชน์และผลกระทบ จึงได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อประชาชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน