X

มร.ลป. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิณัฐภูมิ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยรศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิณัฐภูมิลำปาง และพล.ท.สุรเดช ประเคนรี ประธานมูลนิธิณัฐภูมิลำปางโดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นพยานการลงนามในครั้งนี้

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU SEP) และของมูลนิธิณัฐภูมิลำปาง ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติโดยการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พร้อมกันนี้มูลนิธิณัฐภูมิร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาการวิจัย ผลงาน/นวัตกรรม กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน