X

ลำปางสัมผัสมิติใหม่ของมรกดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของ “พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือ”

นับตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายน 2564 จากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พระอธิการน้อย นรุตตฺโม เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ ดร.อนุกูล ศิริพันธุ์ ประธานศูนย์อนุรักษ์งานพุทธศิลป์จังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงอาคาร และสมาชิกในชุมชน เพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และคงไว้ซึ่งหลักฐานอันทรงคุณค่ามากที่สุด จนถึงปัจจุบัน ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในปัจจุบัน ที่ต้องการพื้นที่ที่เอื้อต่อการเข้าถึงการใช้บริการด้านการเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากเหง้าเก่าแก่ของชาวลำปาง ที่สืบทอดเป็นมรดกท้องถิ่น อันมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีของโลก ซึ่งพิพิธภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือแห่งนี้ ได้จัดแสดงเรื่องราวและโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปไม้ พระแผง พระพุทธรูปดินเผา พระพุทธรูปโลหะ ปราสาทน้อย ขันแก้วทั้งสาม รูปการบูรณปฏิสังขรณ์ พระเจดีย์และวิหารพระเจ้าพันองค์ ธงช้างเผือก ภาพจำลองภาพพระบฏ เครื่องประกอบพิธีกรรม ตลอดจนวัตถุจัดแสดงที่เป็นความทรงจำของชุมชนในอดีต

 

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือ หรือ พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ ตุงค่าว//ลำปางสัมผัสมิติใหม่ของมรกดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของ “พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือ” ที่ตั้งอยู่ในวัดปงสนุกเหนือ บริเวณกุฏิพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดปงสนุก) พร้อมเปิดให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ร่วมสัมผัสมิติใหม่และเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดแสดงวัตถุที่เก็บรวบรวมมาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะเป็นการสร้างการตระหนักรู้ให้กับคนรุ่นหลังเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
พิกัด https://goo.gl/maps/Bhv2UeJTTkYLMAGG6

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน