X

ลำปาง เปิดศูนย์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเฝ้าระวังโควิด-19ช่วงสงกรานต์

เมื่อ วันนี้ที่ 11 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ร่วมกับ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ฝ่ายปกครองอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง บูรณาการจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปิดศูนย์ปฏิบัติการ “อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565” กรมทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอบอุ่นปลอดภัยตลอดปีใหม่

ที่บริเวณจุดจอดรถศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดลำปาง โดยเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ให้ลดลงหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ

 

ซึ่งทั้งหมดเพื่อต้องการจะกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย และปลูกฝังให้เป็นค่านิยมใหม่ของสังคม ประกอบกับในห้วงระยะเวลานี้เป็นช่วงสภาวการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายๆ พื้นที่ซึ่งจะต้องทำการคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทำให้ในปีนี้ จุดบริการแห่งนี้จึงค่อนข้างเข็มงวดเรื่องความปลอดภัยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มค้น งดกิจกรรมหลายๆอย่างออกไปเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นให้กำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จุดเสี่ยง ปิดจุดกลับรถที่อันตรายในห้วงนี้ แต่จุดบริการของแขวงทางหลวงทุกแห่งยังคงให้บริการผู้สัญจรทางถนนจอดแวะพักรถพักคนและมีจุกางเต็นท์พักผ่อนหลับนอนอีกด้วย เพื่อให้การสัญจรปลอดภัยมากที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน