X

มูลนิธิราชประชาฯ นำสิ่งของพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.ลำปาง


นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแก่ตัวแทนราษฎร ผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตท้องที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่ครัวเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัย ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้เกิดสถานการณ์วาตภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง เมื่อช่วงวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ 18 ตำบล 69 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนถูกลมพายุพัดเสียหายครัวเรือนราษฎรต้องประสบกับความเดือดร้อน รวมจำนวนกว่า 537 ครัวเรือน


ในการนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครัวเรือนราษฎรผู้ประสบภัย ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง จึงได้เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทานฯ นำมอบแก่ตัวแทนราษฎรและผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตท้องที่ที่ประสบภัย ทั้ง 5 อำเภอ

ณ ที่อาคารศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อให้ตัวแทนผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้นำสิ่งของพระราชทานดังกล่าว ส่งมอบต่อความช่วยเหลือไปยังครัวเรือนราษฎรผู้ประสบภัยตามเขตท้องที่ เพื่อเป็นกำลังใจ บำรุงขวัญให้แก่ราษฎรผู้ที่ประสบภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้มอบสิ่งของพระราชทานทั้งเครื่องครัว ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม แก่ครัวเรือนราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวังเหนือ 365 ครัวเรือน / อำเภอเสริมงาม 48 ครัวเรือน / อำเภองาว 14 ครัวเรือน / อำเภอเถิน 10 ครัวเรือน และอำเภอเมืองลำปาง 100 ครัวเรือน ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่นำมอบแก่ราษฎรในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ โดยตัวแทนราษฎรผู้ประสบภัยที่เข้ารับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทานฯ ต่างรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ได้ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเหล่าพสกนิกร ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้ม และความปลื้มปีติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน