X

ลำปาง นำหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


จังหวัดลำปาง โดย อำเภอเมืองลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานสถานพยาบาลในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม นำบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากส่วนงานต่างๆ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคแก่ประชาชนตามเขตพื้นที่ห่างไกล ภายใต้โครงการ “บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำปาง และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยเปิดจุดให้บริการแก่ประชาชน

ณ ที่ บริเวณวัดบ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการ โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนนำคณะทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวลำปางจากชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแลง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมรับบริการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์อาสาฯ


ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดจุดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดลำปาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเป็นกิจกรรมร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่ได้ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งได้ทรงจัดตั้งและสืบสานงานมูลนิธิแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ลำดับที่ 61 โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดลำปางได้มีการสืบสานพระปณิธาน ดำเนินงานกิจการแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ให้การช่วยเหลือในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง


โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดลำปางได้จัดให้มีหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. มาทำการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็น ให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสาน มีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐานรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็งเต้านม และโรคทางเดินระบบหายใจ ตลอดจนได้จัดให้มีงานบริการด้านการแพทย์แผนไทย ด้านทันตกรรม ตรวจรักษาตา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต บริการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ได้จัดให้มีบริการพิเศษด้านอื่นๆ ทั้งบริการตัดผม ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งทุกโรคทุกอาการที่ประชาชนเจ็บป่วยและได้เข้ามาใช้บริการที่หน่วยบริการ ประชาชนจะได้รับการแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับรักษาอาการป่วยระยะเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน