X

ประมูลทะเบียนเลขสวยลำปางทางออนไลน์ ยอดทะลุ 17 ล้าน

()

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง เผยว่า ผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 11 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง,รถแวน, รถสี่ประตู, รถตู้หรูวีไอพีนั่งไม่เกิน 7 คน) หมวดอักษร กร จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งในครั้งนี้จัดให้ ประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com เพียงช่องทางเดียวเสร็จสิ้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ทะเบียนรูปกราฟิคสัญลักษณ์รถม้าลำปาง ผลปรากฎว่าหมายเลขที่ได้ยอดประมูลสูงสุดคือหมายเลข 9999 ราคาประมูล 705,000 บาท หมายเลขที่ ราคาประมูลต่ำสุด 14,000 บาท คือหมายเลข 3300 รวมยอดประมูลทั้งหมด 301 หมายเลข มูลค่า 17,865,000 บาท ซึ่งเป็นยอดรายได้ที่ว่าสูงกว่า การประมูล ครั้งที่ 10 หมวด กย เมื่อปี 2563 มียอดรายได้ 10,867,144 บาท


โดย รายได้จากการประมูลทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จะนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากมาย อาทิเช่น 1,การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน 2. โครงการช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น ได้แก่ 3.การดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนในภาพรวมทุกจังหวัด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน