X

ลำปางพบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 3 คลัสเตอร์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำปาง (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565-ปัจจุบัน) พนยอด ผู้ป่วยสะสม 2,956 ราย หายแล้วกลับบ้านสะสม 2,426 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 55 ราย และเสียชีวิตสะสม 4 ราย โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 107 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 19 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 88 ราย ในส่วนของกรณีพนผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 คลัสเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้1. คลัสเตอร์ทัณฑสถานนำบัตพิเศษลำปาง บลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางจำนวนผู้ป่วย 14 ราย กลุ่มเสี่ยงสูง 220 รายมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ มาตรการการป้องกันและควบคุมโรค โดยดำเนินการตาม มาตรการ Bubble and Seal เป็นระยะเวลา 28 วัน แยกผู้ป่วยไปรักษา ณ เรือนจำโครงสร้างเบา ซึ่งเตรียมไว้เป็นโรงพยาบาลสนามให้การรักษาแบบ Home Isolation: HI ส่วนผู้ต้องขังที่ไม่ป่วย แยกกักตามเรือนนอน และเฝ้าสังเกตอาการ และงดให้ญาติเยี่ยมมาก่อนแล้ว 1 เดือน

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครบ 100 % และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง เป็นระยะเวลา 10 วัน 2.คลัสเตอร์อำเภอเถิน (น้านสันหลวง หมู่ 1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเดิน)จำนวนผู้ป่วย 11 ราย กลุ่มเสี่ยงสูง 80 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ 178 ราย สาเหตุ/ปัจจัย/พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19
มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา และในชุมชน ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ โดยกลุ่มเสี่ยงสูง ตรวจ ATK จำนวน 2 ครั้ง คือวันที่ 5 และ 11 กุมภาพันธ์ 2565และ Home Quarantine เป็นเวลา 10 วัน คือวันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้า ระวังสังเภตอาการตนเอง เป็นเวลา 10 วัน หากพบอาการผิดปติให้บแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และทำความสะอาดซ่าเชื้อในโรงเรียนปิดเรียนเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 3. คลัสเตอร์บ้านนิคน เขต 17 -บ้านหมาก ตำบลนุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จำนวนผู้ป่วย 6 ราย กลุ่มเสี่ยงสูง 44 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ 50 ราย
สาเหตุ/ปัจจัย/พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ การพนปะสังสรรค์ในกลุ่มญาติและเพื่อนสนิท
มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ โดยกลุ่มเสี่ยงสูงตรวจ ATK จำนวน 2 ครั้ง และให้Home (uarantine เป็นเวลา 10 วัน ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 10 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านขอความร่วมมือ
 

ขณะเดียวกัน ชาวลำปางต้อง ปรับตัวอยู่ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ (VUCA) คือ 1. ฉีดวัคซีนให้ครบ (V] เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต 2.ป้องกันการติดเชื้อ ตามหลัก Universal Prevention [U) เช่น การออกจากบ้านเมื่อจำเป็น สวมแนส รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆเป็นต้น 3. ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ดำเนินมาตรการ COVID FREESETTING (C) เช่น การให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบโดส การคัดกรองความเสี่ยงพนักงานด้วยชุดตรวจATK และการจัดสถานที่
ทำงานให้สะอาด ปลอดภัยจากแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เป็นต้น 4. ตรวจเช็อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน