X

ลำปางกฟผ.มอบเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง นำร่องงวดแรกรวม 68 ราย

เมื่อที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ถือเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรกหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้อพยพราษฎร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีราษฎรผู้อพยพเข้าร่วมรับเงินครั้งนี้รวมจำนวน 68 ราย โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร 5 หมู่บ้าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เข้าร่วมในพิธี

นายสิธิชัย เปิดเผยว่า เมื่อครั้งมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในช่วงสั้นๆ เมื่อปี 2563 ได้รับทราบเรื่องงานอพยพราษฎร 5 หมู่บ้านอยู่บ้าง ว่า ทุกภาคส่วนได้พยายามทำงานอย่างเต็มกำลัง แต่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ราษฎรได้ เมื่อได้มีโอกาสกลับมาจังหวัดลำปางอีกครั้ง ได้ดูแลงานในส่วนนี้ และได้รับรายงานว่าบางส่วนมีความพร้อมสามารถพิจารณาจ่ายได้ จึงได้ขอให้คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการ เพื่อทยอยเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรในส่วนที่พร้อม

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่รองรับการอพยพในฐานะภาครัฐก็มีความห่วงใย จึงได้แนะนำให้ กฟผ.ประสานงานกับสถาบันการศึกษาว่าจะทำยังไงให้การปลูกสร้างบ้านสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาหารายได้ในช่องทางอื่น เช่น การเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว เป็นต้น หากไม่ติดขัดน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็ววันนี้ และหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องราษฎร ก็น่าจะช่วยให้การอพยพโยกย้ายของพี่น้องครั้งนี้ มีความมั่นคงยั่งยืน และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐได้  “ผมต้องขอบคุณทุกคน ที่ทำงานกันอย่างทุ่มเท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนทำให้มีวันเริ่มต้นจ่ายเงินค่าทดแทนขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ขอฝากข้อคิดและแนวทางการใช้จ่ายเงิน เพราะเงินที่ได้รับเป็นค่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของชีวิต จึงขอให้มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ให้ก่อประโยชน์ในทางที่เหมาะสมและคุ้มค่า ตามเจตนารมณ์ที่รัฐมอบให้” นายสิธิชัย กล่าว

ขณะที่ นายพนมพร กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทุกฝ่ายก็ได้เร่งดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนให้แก่ราษฎร จาก 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง ซึ่งมีความพร้อมที่จะอพยพไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ได้ จนสามารถนำเสนอและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้จ่ายเงินแก่ราษฎรผู้อพยพดังกล่าว รวมจำนวน 294 ราย จากราษฎรผู้อพยพของตำบลบ้านดงรวมจำนวน 919 ราย หรือคิดเป็น 32%  แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้จ่ายค่าทดแทนและโอนสิทธิในที่ดินให้ กฟผ. ด้วย ซึ่งจากการเร่งรัดสอบทานเอกสารหลักฐานสำหรับประกอบการจ่ายค่าทดแทน และโอนสิทธิในที่ดิน พบว่า สามารถจ่ายค่าทดแทนได้ในโอกาสแรกนี้ก่อน จำนวน 68 ราย ที่ดินรวม 71 แปลง ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย หมู่ 1 จำนวน19 ราย ที่ดิน 22 แปลง , บ้านดง หมู่ 2 จำนวน 2 ราย ที่ดิน 2 แปลง และบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 จำนวน 47 ราย ที่ดิน 47 แปลง ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร หากมีความถูกต้องครบถ้วนพร้อมจ่าย และพร้อมโอนสิทธิในที่ดินแล้ว จึงจะกำหนดจ่ายเงินในโอกาสต่อไป

ด้าน นายบุญเทียร คำภิระปาวงศ์ หัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ (ผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ) กล่าวว่า ในส่วนของงานอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ ซึ่งมีพื้นที่รองรับการอพยพอีกพื้นที่หนึ่ง แยกจากพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา จ่ายชดเชย เยียวยา ราษฎรที่ครอบครองพื้นที่มาแต่เดิม จำนวน 63 ราย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น
.
ขณะนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าการจ่ายให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรี กฟผ. ก็สามารถดำเนินการจ่ายชดเชย ได้ทันที แต่หากพิจารณาแล้วขัดกับมติคณะรัฐมนตรี อาจจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงจะปรับพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ให้พร้อม และจ่ายค่าทดแทนให้ราษฎรต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน