ลำปางประชุมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

ลำปางตั้งศูนย์อำนวยการลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก”

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2561  ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ และคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินงานการจัดกิจกรรม และชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ การลงทะเบียนประชาชนที่มาร่วมปั่นจักรยาน การประสานงาน จัดหา จัดเตรียมสถานที่ การกำหนดเส้นทางปั่น การอำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยทั้งในเส้นทางปั่น และต่อผู้ที่จะมาเข้าร่วมงาน ทำกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

โดยการประชุมจังหวัดลำปาง ได้มีข้อสรุปกำหนดเส้นทางการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางสายสิริมงคลของจังหวัด เป็นเส้นทางในการทำกิจกรรม โดยกำหนดเริ่มจากจุดสตาร์ทบริเวณหน้าอาคารที่ทำการศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ให้ขบวนจักรยานได้เคลื่อนไปตามถนนวชิราวุธดำเนิน มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองลำปางผ่านไปตามถนนรอบตัวเมือง ผ่านสถานที่สำคัญ ๆ ที่เป็นสิริมงคลเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองลำปาง รวมถึงยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของนครลำปาง อาทิ ศาลหลักเมือง วัดบุญวาทย์วรวิหาร สะพานรัษฎาภิเษก วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดศรีล้อม วัดปงสนุก วัดศรีรองเมือง สถานีรถไฟนครลำปาง และบ้านป่องนัก โดยได้กำหนดจุดสิ้นสุดขบวนไว้ที่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นกว่า 29 กิโลเมตร ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดลำปาง คาดว่าจะมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จำนวนไม่น้อยกว่า 6,910 คน โดยในส่วนนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมีประชาชนสนใจทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง นับถึงปัจจุบัน (22 พ.ย. 61) มียอดผู้ร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 1,600 ราย และคาดว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

สำหรับประชาชนชาวลำปางที่สนใจร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” สามารถเดินทางมาสมัครร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ณ จุดบริการรับลงทะเบียน ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 1 และ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในเขตพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรม ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bikeunairak2018.com หรือที่ http://www.lampang.go.th/unairak/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด เพศ หมู่เลือด โรคประจำตัว และเบอร์โทรศัพท์ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะยืนยันการสมัคร ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5426-5014 หรือที่สายด่วน 1111

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น