X

ขนส่งลำปางเตรียมพร้อมพิธี พุทธาภิเษกและเจริญพุทธมนต์ป้ายทะเบียนเลขสวย

()


นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อม นำ แผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยลำปาง หมวดอักษร กร เข้าพิธีพุทธาภิเษกและเจริญพุทธมนต์ เสริมบารมีและเพิ่มความเป็นศิริมงคลพุทธาภิเษกและเจริญพุทธมนต์ ในวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.39 น. ณ เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดย พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อธิษฐานจิตภาวนา เพื่อเป็นศิริมลคลแก่ทุกป้ายทะเบียน จำนวน 301 ป้าย ซึ่งจะจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง,รถแวน, รถสี่ประตู, รถตู้หรูวีไอพีนั่งไม่เกิน 7 คน) หมวดอักษร กร จำนวน 301 หมายเลข โดยวิธีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.สายด่วน 1584 หรือ 054 265 140 , 054 265 143

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบกราฟฟิคของจังหวัดลำปาง
แสดงออกถึงความหมาย ว่า จังหวัดลำปางเป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทย ชาวจังหวัดลำปางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ รถม้าเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับตกทอดมาจากอังกฤษและอินเดีย โดยถือกันว่ารถม้าเป็นพาหนะคู่บ้านคู่เมือง โดยใช้เป็นราชรถหลวง ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้วางรางรถไฟขึ้นมาถึงเมืองลำปาง มีการขนรถม้าจากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟมาด้วย รถม้าจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยการเป็นพาหนะรับส่งผู้โดยสารจากตัวสถานีรถไฟนครลำปางสู่ตัวเมือง และต่อมาจึงกลายเป็นพาหนะหลักในการสัญจรในเมืองลำปาง ปัจจุบันแม้จะใช้รถยนต์ในการเป็นพาหนะตามความเจริญของยุคสมัย แต่ชาวลำปางก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ ทั้งในการรับ – ส่งผู้โดยสาร และการนำไปทำเป็นของที่ระลึกในรูปแบบต่างๆ รถม้าจึงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน