X

ลำปางตั้งศูนย์ COVID-19 & Home Isolation รับมือโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 ดังนี้ ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อ 306,024,532 ราย เสียชีวิต 5,502,332 ราย ยังรักษา 41,562,526 รายประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับ คือ สหรัฐอเมริกา อินเตีย บราชิล อังกฤษ และฝรั่งเศส ส่วนทวีปเอเชีย พบผู้ติดเชื้อ 86,572,746 ราย เสียชีวิต 1,263,188 ราย ยังรักษาอยู่ 2,628,830 ราย ประเทศในทวีปเอเซียที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 5 อันตับ คือ เกาหลีใต้ จอร์เจีย อิหร่าน จอร์แดนและฟิลิปปินส์ ในส่วนของประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ 2,240,687 ราย เสียชีวิต 21,731 ราย ยังรักษาอยู่ 33,108 ราย จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 5 อันตับ คือ ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และภูเก็ต


สำหรับจังหวัดลำปาง (16 มิถุนายน 2564 – 9 มกราคม 2565) พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4,043 ราย อัตราป่วย เท่ากับ 541.94 ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต 34 ราย อัตราป่วยตาย 0.84 รักษาหาย 3,281 ราย อยู่ระหว่างรักษา 171 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 1,054 ราย (ร้อยละ 26.07] ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 797 ราย (ร้อยละ 19.71 และติดเชื้อภายในจังหวัดลำปาง 2,192 ราย (ร้อยละ 54.22] พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนล่าสุด คือ สถานศึกษา สถานบันเทิง สถานประกอบการ และตลาดสตในเขตอำเภอเมืองลำปาง
โดยจังหวัดลำปาง พบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ 0micron จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) อำเภอเมืองลำปาง (ประเทศอังกฤษ และอำเภอแม่เมาะ (ประเทศอเมริกา) มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยโปรแกรม Test & Go


จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดลำปาง จึงต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้ได้เร็ว และให้ได้มาก ที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ดังนั้นการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen test kit จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นในห้วงเวลาเช่นนี้โดยเกณฑ์ในการ คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามนิยามในการเฝ้าระวังโรค (Case definition For surveillance) วันที่ 1 ธันวาคม 2564) ดังนี้1) ผู้ที่มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ ให้ประวัติว่ามีไข้/ วัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอมีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือ2) ผู้ที่มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้

2.1 เดินทางไปยัง/มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน/ทุกช่องทางระหว่างประเทศ หรือ
อยู่อาศัยในประเทศ ที่มีการรายงานโรคในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
2.2 สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วง 14 วัน
หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ 2.3 ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น สถานบันเทิงตลาดตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
ดังนั้นพี่น้องชาวลำปางที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ขอให้รีบตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK
ด้วยตนเอง โดยสามารถซื้อได้จากร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป หรือ ขอรับบริการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งหากท่านตรวจ ATK พบผลบวกให้ดำเนินการดังนี้ ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการ Couid Home Isolation ประจำอำเภอ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ Couid & Home Isolation (HIl ในเขตอำเภอของท่าน
2 ㅣ เจ้าหน้าที่ประเมินอาการและความพร้อมในการตูแลตัวเองที่บ้าน (Home Isolation ;HI]3 ถ้าเข้าเกณฑ์ท่านจะได้รับการดูแลตัวเองที่บ้าน (HI) ภายใต้มาตรฐานการดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม และกุมารแพทย์ให้การดูแลรักษา และติดตามอาการผู้ป่วย จนครบ 7-10 วันขอให้พี่น้องชาวลำปางมั่นใจได้ว่า หากท่านติดเชื้อโควิด-19 และต้องดูแลตัวเองที่บ้าน (Homesolation;H ท่านจะได้รับการดูแล รักษา และติดตามอาการอย่างใกล้ชิต จากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานการรักษาที่เทียบเท่ากับการรักษาจากโรงพยาบาล โดยหากท่านมีความกังวลใจในเรื่องอาการป่วย สามารถโทรติตต่อศูนย์ปฏิบัติการ Covid & Home Isolation ได้ทุกวัน
จังหวัดลำปางได้เปิดให้บริการตรวจตัดกรองโควิด-19 (ATK) ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ทุกวัน ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง นอกจากนี้ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขได้เปิดให้บริการใน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจังหวัด
ลำปาง จึงขอความร่วมมือ ดังนี้
1 ] พี่น้องชาวลำปางตรวจเช็คโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป หรือขอรับบริการตรวจฟได้จากโรงพยาบาสใกล้บ้าน2 ) ขอความร่วมมือ พี่น้องชาวลำปาง ปรับตัวอยู่ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ (VUCA) คือ ฉีดวัคซีนให้ครบ (V] เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต ป้องกันการติดเชื้อ ตามหลัก Uniuersal Prevention (U) เช่น การออกจากบ้านเมื่อจำเป็นสวมแมส รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ เป็นต้นทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ตำเนินมาตรการ COVID FREE SETTING (C] เช่น การให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบโดส การคัดกรองความเสี่ยงพนักงานด้วยชุดตรวจ ATK และการจัดสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัยจากแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เป็นต้น3 ) ประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้รีบเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเร็ว ส่วนผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 2 เข็ม ให้รีบเข้ารับบริการรับวัคซีนเข็ม 3 โดยด่วน

สำหรับเบอร์โทรศูนย์ปฏิบัติการ COVID & Home Isolation จังหวัดลำปาง อ.เมือง
054-019998,054-222225
08.00 – 24.00 น. แม่เมาะ
064-8956128
08.00 -20.00 น.
เกาะคา
063-3237189
08.00 -20.00 น.
เสริมงาม
098-0539923
08.00 – 20.00 น.
งาว
065-4724186
08.00 – 20.00 น.
แม่ทะ
065-6168720
08.00 – 24.00 น.
แจ้ห่ม
082-6244238
08.00 – 20.00 น.
วังเหนือ
088-7809017
08.00 -24.00 น.
สบปราบ
065-8233702
08.00 -20.00 น.
เถิน
086-3098900
08.00 – 24.00 น.
แม่พริก
093-2607628
08.00 -20.00 น.
ห้างฉัตร
081-2874289
08.00 – 20.00 น.เมืองปาน
095-4546786
08.00 – 20.00 น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน