X

นายกเทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง ให้กำลังใจจนท.ประชาชนรับ บริการวัคซีนโควิด-19

ที่ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายชูชาติ กาวิละ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง พบปะ พูดคุยและให้กำลังใจบุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) จาการรายงานผลการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า- เข็มหนึ่ง 14 โดส -เข็มสาม 180 โดส ไฟเซอร์ – เข็มหนึ่ง 59 โดส – เข็มสอง 75 โดส – เข็มสาม 1,133 โดส รวมทั้งหมด1,461 โดส ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ต่อไป


สำหรับคำแนะนำการปฏิบัติตัว ในระหว่างรอผลตรวจโควิด-19
ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ งดออกจากบ้านไปยังชุมชน สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช้ร่วม กับผู้อื่น เช่น จาน ช้อนส้อม
แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ กรณีที่เป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้ เมื่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ออกแล้ว รอเจ้าหน้าที่โทรหา หรือโทร ติดต่อเบอร์ ศูนย์ปฏิบัติการ
COVID & Home Isolation แต่ละอำเภอ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น ในที่พักอาศัย ในระยะไม่เกิน 2 เมตร
กินแยก ไม่ร่วมรับประทานอาหาร กับผู้อื่น ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะ
ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งให้ใส่ถุง พลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อน
ทิ้งขยะ เมื่อจะต้องเดินทางไปโรง พยาบาล ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว
หรือรถที่โรงพยาบาลมารับ ห้ามใช้รถสาธารณะ สายด่วน COVID-19 จังหวัดลำปาง โทร. 093-1408023 โทรได้ทุกวัน เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน