X

กกต.ลำปาง “BIG DAY” เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก- ส.อบต.โค้งสุดท้าย

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นำโดยนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมทีมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 59 ตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมตัวร่วมกันทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม “BIG DAY” รณรงค์ประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้านช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวลำปาง ไปร่วมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เลือกคนดีเข้าสู่สภาฯ เพื่อการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง


โดยการรณรงค์มีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการสร้างกระแส ปลุกจิตสำนึกและตอกย้ำให้ประชาชนชาวลำปาง ทั้งกลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนรุ่นเก่า ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และให้ประชาชนผู้มีสิทธิในกลุ่มดังกล่าว ได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างเต็มที่ ด้วยความเป็นอิสระและปราศจากการครอบงำ ซึ่งในการรณรงค์การเลือกตั้ง ได้มีการรวมพลังนำหน่วยงานและกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำกิจกรรมจัดรถขบวนแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตามวันเวลาที่กำหนด โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำพิธีโบกธงปล่อยขบวนแห่รถประชาสัมพันธ์ 35 คัน ออกลงพื้นที่รณรงค์การเลือกตั้งไปตามชุมชนหมู่บ้านทุกแห่งในเขตตำบลท้องที่ของจังหวัดลำปาง ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งนี้


โดยนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับบรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดลำปาง ถือได้ว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สมัครทุกกลุ่มการเมืองต่างพยายามที่จะลงพื้นที่เพื่อหาเสียงกันอย่างหนัก ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ยังปกติไม่มีรายงานการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงเกิดขึ้น ขณะเดียวกันได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวลำปาง ได้ออกมาร่วมใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์มีชื่ออยู่ และในการเข้าคูหาให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้มาแสดงตน พร้อมสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริเวณหน่วยเลือกตั้งทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” โดยเน้นย้ำความเข้าใจ ประชาชนที่เข้าคูหาเพื่อลงคะแนนจะได้รับบัตร 2 ใบ เป็นบัตรลงคะแนนเลือกนายกฯ และลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบัตร 1 ใบ สามารถกากบาทได้เพียง 1 หมายเลข ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว ที่ประชาชนสามารถลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาฯ ได้ 2 หมายเลข ซึ่งมีเพียงเขตเดียวหมู่เดียวตำบลเดียวเท่านั้น


ทั้งนี้ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ จังหวัดลำปางจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในเขตท้องที่ตำบล 59 แห่ง มีนายกที่จะต้องดำเนินการเลือกตั้ง 59 คน สมาชิกสภาฯ 584 คน โดยจะมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งรวม 664 หน่วย มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงรวมประมาณ 282,927 คน ส่วนจำนวนผู้สมัครมีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกฯ รวมจำนวน 154 ราย และสมาชิกสภาฯ รวมอีกจำนวน 1,413 ราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน