X

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปาง ประชุมขับเคลื่อนฟื้นฟูพัฒนา แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

 

ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเมือง พรหมอยู่ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดจำปาง เป็นประธานฯ นางสาวธิอภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ทั้งภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ร่วมประชุม
ทั้งนี้การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนการกิจฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มุ่งบริการเกษตรกร พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ


นางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดลำปาง มีสมาชิกกองทุนฟื้นฟู พันกว่าองค์กร สีสมาชิกเกือบ 1 แสนคน ห้วงปีงบประมาณ 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มพี่น้องเกษตรกรเพื่อไปฟื้นฟูอาชีพ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 3 ล้านเศษ ส่วนด้านการจัดหนี้ให้พี่น้องเกษตรกรประมาณ 22 ราย งบประมาณ 11 ล้านเศษ ที่ผ่านมาเราช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินไปแล้ว 514 คนเป็นเงิน100 กว่าล้าน ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้มาก สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้เสนอพิจารณาร่างแผนงบประมาณ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมซึ่งในประชุมเห็นชอบแผนและงบประมาณแล้วรวมทั้งหมด 98 ล้าน ซึ่งเป็นงบประมาณในการจัดการหนี้การแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกษตรกรอยู่ประมาณ 50 ล้าน ส่วนที่เหลือใช้ในการพัฒนาสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ที่จะบริการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง


ทั้งนี้หากเกษตรกรสมาชิกมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งการขึ้นทะเบียนองค์กร การขึ้น
ทะเบียนหนี้เกษตรกรและการยื่นเสนอแผนและโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา จังหวัดลำปาง ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265054 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลำปาง 054-265054 , 054-265149ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน