X

มทบ.32 ลำปางร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านหลังใหม่ ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2564 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 วิทยากรจิตอาสา 904 นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 และทีมช่างไม้ ช่างปูน จากแผนกยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ 32 หลังได้ให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มีที่อยู่อาศัยจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง โดยร่วมกับ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา, นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา, เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะคา, ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด อำเภอเกาะคา, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, อส.กร.อำเภอเกาะคา และประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับราษฎรผู้อาศัยริมตลิ่งลำน้ำวัง จำนวน 3 ครัวเรือน


ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง ทำให้ต้องรื้อถอนและย้ายที่อยู่อาศัยที่อยู่มานานกว่า ๖๐ ปี เพื่อทำการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งของสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนาและป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดยได้ร่วมมือกัน เริ่มก่อสร้างบ้านให้กับ นางยุพา พงษ์นิยะกุล อายุ 68 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและจะดำเนินการให้พร้อมเข้าพักอาศัยให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเตรียมการเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนดด้วยนั้นทั้งนี้ นางยุพาได้กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วผูกพันกับบ้านหลังเดิมที่อาศัยมานานกว่า 60 ปี และเมื่อต้องย้ายออกไปก็ใจหายแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และขอบคุณนายอำเภอเกาะคาและทางนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา หน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือและสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยเร็ว และสำหรับอีก 2 ครอบครัวได้แก่ นางวิภารัตน์ วงศ์มโน อายุ 62 ปี, นายวิเชียร สังฆเลิศ อายุ 62 ปี ก็จะเร่งดำเนินการสร้างบ้านให้เรียบร้อยและเพื่อเข้าพักอาศัยบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน