มทบ. 32 ลำปางติดตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย ร้อยโทประจบ เชิมชัยภูมิ นายทหารประจำกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และ ร้อยโทกล้าหาญ บุญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี และคณะ เดินทางติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


ทั้งนี้”โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ได้เริ่มโครงการเมื่อเดือน กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการจัดสรรพื้นที่บางส่วนภายในบริเวณวัดซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ แบ่งทำแปลงเกษตร ปลูกผักสวนครัวเช่น มะเขือ พริก ผักกาดฯลฯ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สำหรับเป็นแหล่งอาหารบริโภคในโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “สวนของเฮา” เป็นภาษาคำเมือง แปลคือ “สวนของเรา” ที่จะอุดมไปด้วยแหล่งอาหารและโปรตีนสำหรับนักเรียนและชุมชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ส่งเสริมโครงการดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือและโอกาสของการเรียนรู้ และสามารถขยายผลไปยังครัวเรือนและชุมชน นำไปสู่ความพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ได้


ในโอกาสเดียวกัน พันเอกบรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะ ได้กราบนมัสการ ดร.พระครูสิริรัตนโสภิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมที่นำมาซึ่งการสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนกระบวนการความรู้ จากโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี ด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปปรับใช้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมของวัด และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน