ลำปางเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยง หลังบริการฉีดแล้วกว่า 50 %


นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนชาวลำปางกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค  ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ได้ประมาณ 50 % เหลืออีก 20 % จะครบเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และเมื่อครบครบจำนวนตามเป้าแล้ว จังหวัดลำปางมีแผนที่จะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชาวลำปางในกลุ่มอื่นๆ ได้ต่อไป


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปค.สธ) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้กำหนดให้สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน CoronaVac ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูง ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม แต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรค กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่เรียกว่ากลุ่ม 608 เพื่อลดอัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิต เป็นการฉีดเพื่อการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อการควบคุมโรคให้ดีขึ้น ลดจำนวนการติดเชื้อ และลดการติดเชื้อในกลุ่มที่จะมีอาการรุนแรงและอาการหนัก ก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนประชากรให้มากที่สุด

 

และจากข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 8 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1,818 คน พบว่า ไม่ได้ฉีดวัคซีนคิดเป็น 84.79 % (1,527 คน) ฉีดวัคซีน 1 เข็มคิดเป็น 13.66 % ( 246 คน) และฉีดวัคซีน 2 เข็ม 1.55 % (45 คน) และยังพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำปางที่เสียชีวิตจำนวน 14 คน ไม่ได้ฉีดวัคซีน 12 คน และฉีดวัคซีน 1 เข็ม 2 คน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน