X

ลำปางจ่อเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม อบจ.ลำปาง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 ก.ค.2564 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 33/2564 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่


สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง (ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564-ปัจจุบัน) ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จังหวัดลำปางรวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 285 ราย (โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 90 ราย) ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด และนำเสนอผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง รวมทั้งหมด 50,435 เข็ม (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564) เข็มแรก 34,753 เข็ม เข็มสอง 15,682 เข็ม

นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการใชเโรงแรมจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันตัว Local Quarantine สำหรับครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วย “โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน” ที่เดินทางมาส่งผู้ป่วยจากต่างจังหวัด (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถขับรถมาเองได้) และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและพิจารณาการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา โดยจะเปิดในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ “COVID-19” ของจังหวัดลำปาง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังคงมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับสำหรับผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน