X

ลำปางแถลงการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์


นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจ สุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดผยผลการสอบสวนโรค จากกรณีพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโรคโควิต-19 จำนวน 5 คน ซึ่งการบริหารสถานการณ์ทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ได้เข้าดำเนินการควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble & Sealed คือมีการจำกัดการเคลื่อนย้าย/แยกกลุ่มที่มีอาการออก ตรวจหาเชื้อโควิต-19 และให้การรักษา โดยพบว่า มีนักเรียนและบุคลากรที่พักในโรงเรียน จำนวน 879 คน จำแนกเป็นครู 72 คน บุคลากรอื่น 34 คน นักเรียน 773 คน ซึ่งในกลุ่มตังกล่าวพบนักเรียนที่มีความเสี่ยง 170 คน แสดงอาการ 32 คน โดยกลุ่มที่พักอาศัยในโรงเรียนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิต-19 แล้วจำนวน 308 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ

นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลกลุ่มที่มีการเดินทางเข้า-ออกทุกวัน พบว่ามีจำนวน 118 ฅน จำแนกเป็นนักเรียนที่ไม่ได้พักในหอพัก 46 คน บุคลากรของโรงเรียน 56 คน และนักศึกษาฝึกงาน 16 คน แยกพักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปาง 106 คน แม่ทะ 5 คน เมืองปาน 3 คน เกาะคา 1 คน แจ้ห่ม 1 คน งาว 1 คน และห้างฉัตร 1 คน โดยกลุ่มที่ไม่ใต้พักอาศัยในโรงเรียนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 108 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ และให้กักแยกตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรค ทางจังหวัดลำปางโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไต้เตรียมความพร้อมจัตตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตโรงเรียน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จำนวน 140 เตียง โดยเป็นห้องแยกสำหรับผู้ป่วยยืนยันติตเชื้อโควิต-19 จำนวน 80 เตียง และผู้ที่มีอาการซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ จำนวน 60 เตียง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในการดูแลบุตรหลานของท่าน และขอความร่วมมืองดเว้นการ
เดินทางมารับเด็กกลับบ้าน เนื่องจากอาจมีการนำเชื้อไปแพร่ระบาดในครอบครัวและชุมชนได้ โดยหากมีข้อสังสัย สามารถติตต่อได้ที่สายด่วนศูนย์โควิต-19 จังหวัดลำปาง โทร 093 140 8023 ได้ทุกวัน
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน