X

สหกรณ์กองทุนสวนยางลำปางมอบเสาหลักนำทาง (Rubber Guide Post : RGP) ลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่ บริเวณแขวงทางหลวงที่ 1 ลำปาง นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่1รับมอบเสาหลักนำทาง (Rubber Guide Post : RGP) ที่ผลิตขึ้นจากยางพารา ซึ่งส่งมอบโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด จำนวน 1198 ต้น เพื่อนำไปส่งต่อใช้งานจริง ในพื้นที่การทางแม่พริก 240 ต้นเถิน 240 ต้น สบปราบ 240 ต้น ห้างฉัตร 240 ต้น และที่อื่น ๆ อีก 240 ต้น ทั้งนี้การผลิตเสาหลักนำทางจากยางพาราขึ้นมานั้น เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคมนาคม ที่ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนนคือ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน และรวมถึงโดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ และสอดคล้องเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยหนึ่งในเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายที่ 3คือ การสร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย และได้กำหนดเรื่องการลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน

 

จึงถือเป็นเรื่องดี และเป็นการส่งเสริมและป้องกันสวัสดิภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการผลิตเสาหลักนำทางซึ่งผลิตขึ้นจากยางพาราง
โดยนอกจากจะมีคุณสมบัติที่ความคงทนแล้วยังมีคุณสมบัติเรื่องความยืดหยุ่นสูง เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับเสาหลักนำทางจึงจะสามารถลดสถิติการสูญเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งการเปลี่ยนเสาหลักนำทางมาใช้ยางสดธรรมชาตินั้นจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมให้ราคายางพาราสูงขึ้นเป็นการช่วยชาวสวนยางอีกด้วย โดยการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตหลักนำทางยางพาราธรรมชาติในครั้งนี้ นอกจากจะสามารถช่วยลดการสูญเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วนั้นยังจะสามารถช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวสวนยางได้ผลิตน้ำยางธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการผลิตเสาหลักนำทางจากยางพาราธรรมชาติ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหลายหน่วยงาน อาทิ การยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน