ลำปางประกาศปิดอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง พิษโควิด -19


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นทีจังหวัดลำนปาง วันนี้ 13 เมษายน 2564 นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง ลงนามประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ


นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง ได้ลงนามประกาศเนื่องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศและพื้นทีจังหวัดลำปางอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอันเกิดจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยว และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562 จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน