ลำปางเปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 2 เป็นชาย อายุ 28 ปี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด– 19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 วันนี้จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง โดยมีการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย โดยเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย เป็นคนจังหวัดลำปาง 7 รายและได้รับการส่งตรวจหาเชื้อทุกคน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยยืนยันรายนี้ ถือเป็นรายที่ 9 ของจังหวัดลำปางโดยผู้ป่วยรายนี้ เป็นชายไทยอายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปาง ทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่

มีไทม์ไลน์ ดังนี้

วันที่ 25 มี.ค. 64 ช่วงเช้าทำงานที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
17.00 น. เดินทางกลับจังหวัดลำปางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไม่ได้แวะที่ใด
วันที่ 26 – 27 มี.ค. 64 อยู่บ้านที่ลำปาง ไปทานข้าวในเมือง จำร้านไม่ได้
วันที่ 28 มี.ค. 64 ช่วงเช้าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปที่ใด
18.00 – 19.30 น. ไปรับเพื่อนสาวที่บ้าน (ไม่ได้ลงรถ) หลังจากนั้นไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดลำปางเสร็จแล้วไปส่งเพื่อนที่บ้าน
21.00 น. ขับรถจากจังหวัดลำปางไปจังหวัดเชียงใหม่ (คนเดียว) ไม่ได้แวะที่ใด
วันที่ 29 มี.ค. 64 เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปจังหวัดน่าน มีผู้ร่วมเดินทาง 3 คน (รวมผู้ป่วย)
มีรายละเอียดดังนี้
8.00 น. ออกเดินทาง
10.00 น. แวะปั้มน้ำมันในจังหวัดลำปางระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำ และซื้อกาแฟในปั๊มน้ำมัน
12.00 น. แวะกินข้าวที่จังหวัดแพร่ จำชื่อร้านไม่ได้
16.00 น. ถึงจังหวัดน่าน พักที่โรงแรมในจังหวัดน่าน
รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง จำชื่อร้านไม่ได้
วันที่ 30 มี.ค. 64 เดินทางจากจังหวัดน่านกลับจังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
12.00 น. เดินทางออกจากจังหวัดน่าน แวะรับประทานอาหารที่ร้านในจังหวัดน่านมีผู้ร่วมรับประทานอาหาร 5 คน (รวมผู้ป่วย)
13.00 น. แวะร้านกาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน
21.00 – 24.00 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 คน รวมผู้ป่วย
24.00 – 02.00 น. ไปสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 คน (รวมผู้ป่วย)
นั่งโต๊ะข้าง DJ

วันที่ 31 มี.ค. 64 ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ร่วม
เดินทาง 4 คน (รวมผู้ป่วย)
12.00 น. แวะทานอาหารกลางวันที่ปั้มน้ำมันในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
17.00 น. เดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียง เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17.00 – 20.00 น. ร่วมงานเลี้ยงมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 30 – 40 คน
วันที่ 1 เม.ย. 64 05.00 – 07.00 น. ออกจากอำเภอแม่สะเรียง แวะรับประทานอาหาร ที่อำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. เดินทางถึงที่ทำงาน จังหวัดเชียงใหม่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวม 4 คน (รวมผู้ป่วย) หลังจากนั้นเข้าที่พักในจังหวัดเชียงใหม่
19.00 – 21.00 น. ไปเล่นฟุตบอลที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งกับเพื่อนประมาณ 27 คน หลังจากนั้นจึงกลับที่พักในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 เม.ย. 64 ช่วงเช้าทำงาน
17.00 – 19.00 น. ขับรถจากจังหวัดเชียงใหม่ มาคนเดียวไม่ได้แวะที่ไหน มาถึงบ้านพักที่ลำปาง ไม่ได้ออกจากที่พัก
วันที่ 3 เม.ย. 64 ช่วงเช้าอยู่บ้าน
12.00 – 13.30 น. ไปรับเพื่อนสาวที่บ้าน และไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ในร้านมีแขกนั่งโต๊ะข้างๆ 1 โต๊ะ
13.30 – 19.00 น. เดินทางไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และส่งเพื่อนสาวกลับบ้าน
วันที่ 4 เม.ย. 64 ช่วงเช้าอยู่บ้าน เริ่มมีอาการปวดเมื่อย กินยาแก้ปวด
12.00 – 15.00 น. ขับรถไปเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง และ
แวะรับประทานอาหาร และนั่งดื่มกาแฟในปั้มน้ำมัน
18.00 – 20.00 น. ไปรับเพื่อนสาว และรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
วันที่ 5 เม.ย. 64 ช่วงเช้าอยู่บ้านตลอด
12.00 – 13.30 น. ไปรับเพื่อนสาว และรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลำปาง
13.30 – 18.00 น. อยู่บ้านเพื่อนสาว ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้อื่นในบ้าน
18.00 – 19.00 น. ไปซื้อข้าวร้านอาหารตามสั่งที่ตลาดแห่งหนึ่ง และร้านอาหารแห่งหนึ่งกลับมารับประทานที่บ้านเพื่อนสาว
ช่วงเย็น มีอาการไข้ปวดเมื่อย กินยาแก้ปวด

วันที่ 6 เม.ย. 64 ยังมีไข้จึงไปตรวจและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจและยืนว่าติดเชื้อโควิด-19
ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางเรียบร้อยแล้ว ในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคจังหวัด
ลำปาง การดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้
1. ทีมสอบสวนโรคได้ทำการสำรวจค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ดังนี้
– ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย เป็นคนจังหวัดลำปาง 7 ราย โดยทุกรายได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างผลการตรวจ หากไม่พบเชื้อจะได้รับการตรวจยืนยันในวันที่ 9 เมษายน 2564 อีกครั้ง ทั้งนี้ ให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย โดยได้ประสานติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการต่อไป
นอกจากนี้ได้แจ้ง ทีมสอบสวนโรคที่จังหวัดแพร่ น่าน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน รับทราบเพื่อดำเนินการควบคุมโรคในส่วนของจังหวัดตนเองต่อไป
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกวันร่วมกับค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยเพิ่มเติมในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย
ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ


นอกจากนั้น จังหวัดลำปาง ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ที่สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ
2. ให้ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกแห่ง และต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด
3. ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามเข้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ
4. การจัดงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อำเภอ) และตรวจสอบกิจกรรมตามมาตรการ โดยต้องจำกัดจำนวนคน (กำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร/คน)
5. ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่น วัดสำคัญ ตลาดนัด ตลาดของฝาก ตลาดเซรามิก และอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด– 19 สสจ.ลำปาง
โทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30น.-16.30น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน