นายกอบจ.ลำปางร่วมอนุรักษ์ผ้าซิ่น สืบสานอาหารล้านนา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่บ้าน  พุทธทอง หมู่บ้านพรรณี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ผ้าซิ่น สืบสานอาหารล้านนา จัดโดยสมาคมสตรีนครลำปาง โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานอนุรักษ์ผ้าซิ่น สืบสานอาหารล้านนา เป็นการแสดงพลังสตรีจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ภายในงานมีการส่งเสริมอนุรักษ์การนุ่งซิ่นของสตรีชาวลำปาง การสืบสานอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านล้านนา การจัดเวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผ้าซิ่นในล้านนา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการทอผ้าของสตรีชาวลำปางกลุ่มต่างๆ นับเป็นการส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาของบรรพชนชาวลำปาง ให้คงอยู่คู่เมืองลำปาง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน