ลำปางพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564 ที่ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2564 โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้มีการพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่การจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2564 พิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตแห่รอบเมือง และแห่สลุงหลวง (9-13 เมษายน 2564) ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยขอให้งดการตั้งซุ้มสาดน้ำหน้าบ้าน งดสาดน้ำ ปะแป้ง งดตั้งซุ้มเครื่องเสียง การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน ทั้งนี้ให้ยึดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค.กำหนด

นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยังได้พิจารณากำหนดมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประชาชนสามารถเดินทางกลับได้ตามปกติ ถ้ามาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่ต้องกักตัว แต่ให้รายงานตัวกับผู้นำชุมชน อสม.ก่อน จากนั้นลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองทุกวัน หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์ และหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หากมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง/พื้นที่เฝ้าระวัง (เหลือง/เขียว) ใหลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองทุกวัน หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน