X

โออาร์ หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบก๋องปู่จาสืบสานวัฒนธรรมคู่เมืองลำปาง

นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 8-9 มีนาคม 2564ที่ผ่านมา ทาง โออาร์ โดย คลังปิโตรเลียมลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ได้ทำพิธีมอบก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมันโออาร์ ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ประจำอำเภอๆ ละ 9 ชุดรอบที่ 1 จำนวน 6 อำเภอ ภายใต้โครงการ “จัดสร้างก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมัน 117 ชุด”

โดยทำพิธีมอบให้ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปางประจำอำเภอเมืองปาน ที่ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ประจำอำเภอแจ้ห่ม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ประจำอำเภอวังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ประจำอำเภอแม่ทะ โรงเรียนป่าตันวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ประจำอำเภอแม่เมาะ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ประจำอำเภอห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมแต่ละอำเภอ คณะครู นักเรียนแต่ละโรงเรียนรับมอบ


นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปางเปิดเผยเพิ่มเติมว่า โออาร์ เล็งเห็นความสำคัญประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมันโออาร์จำนวน 117 ชุดอำเภอละ 9 ชุด เพื่อมอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาทั้ง 13 อำเภอเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อสืบสานในการตีก๋องปู่จาให้โด่งดังไปทั่วโลก และให้ประเพณีนี้อยู่กับจังหวัดลำปางสืบไป


ด้านอาจารย์ปราการ ใจดี นายกสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง กล่าวว่า การจัดสร้างก๋องปู่จา 117 ชุดได้รับการสนับสนุนจาก โออาร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาจังหวัดลำปาง พร้อมกันนั้นจะได้มีตีก๋องปู่จา ซึ่งเป็นไม้ประกบก๋องปู่จาถังน้ำมัน OR เพื่อใช้ในการเรียนการสอนพร้อมกันนั้นจะได้มีก๋องปู่จา ซึ่งเป็นไม้ประกบก๋องปู่จาถังน้ำมัน OR เพื่อใช้ในการเรียนการสอนใช้ในการทำกิจกรรมในการแสดงทั้ง 13อำเภอ ทางสมาคม องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง เราพร้อมเป็นสื่อกลางเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดลำปางของเรา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน