“เหมืองแม่เมาะ” ลำปางปิดให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาด “COVID-19”

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19” ระลอกใหม่ ที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาด ที่พบว่าส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้คน ซึ่งการแพร่ระบาดในลักษณะดังกล่าวได้สร้างความกังวลใจให้กับประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งกับสถานประกอบการ หรือ หน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่ ที่ถือได้ว่าเป็นสถานที่เสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยเกรงว่าหากเกิดการติดเชื้อภายในสถานที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นวงกว้าง


ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ทางหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ จึงได้มีการนำมาตรการคุมเข้มตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเข้ามาปฏิบัติใช้ ทำการคัดกรองบุคคลผู้ที่ผ่านเข้าออกในบริเวณเขตพื้นที่ โดยเฉพาะกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในอาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะรวมถึงพื้นที่โดยรอบ และเพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดเหมืองแม่เมาะ ได้มีการประกาศปิดให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่เหมืองแม่เมาะไว้เป็นการชั่วคราวแล้ว


โดย นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19” ภายในประเทศไทย ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนได้พยายามเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานเหมืองแม่เมาะ ที่นอกจากจะมีภารกิจหลักในการขุดขนถ่านหินลิกไนต์ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ทางหน่วยงานยังได้มีการฟื้นฟูสภาพเหมืองให้เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสวนพฤกษชาติ, พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7, สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ และสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ทุ่งบัวตอง) โดยแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ในแต่ละวันจะมีผู้คนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมกันจำนวนมาก และเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ เนื่องจากผู้ที่ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในช่วงระยะแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นชัดเจน หลายคนยังดูแข็งแรงมีสุขภาพดี จึงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อยังคงดำรงชีวิตตามปกติ มีการออกไปพบเจอผู้คนมากมายแบบไม่มีการระวังตัวหรือป้องกันตนเอง กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นพาหะก็ได้แพร่เชื้อไปทั่วทุกสถานที่ที่ได้เดินทางไปถึง ดังนั้นการเว้นระยะห่างจากสังคม หรือ Social Distancing จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อ “COVID-19” เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยทางเหมืองแม่เมาะ เห็นสมควรที่จะให้มีการปิดสถานที่หยุดให้บริการในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ได้มีการปิดสถานที่ดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 และเบื้องต้นได้กำหนดที่จะปิดให้บริการยาวไปจนถึงสิ้นเดือน คือวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้ โดยจะขอดูสถานการณ์ในภาพรวมอีกครั้ง หากการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีผู้ติดเชื้อลดลง ก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวภายในเหมืองแม่เมาะได้ตามกำหนด


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5425-4907 หรือทางเฟสบุ๊คของหน่วยงาน กฟผ. www.facebook.com/MaemohEGAT โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงทางเหมืองแม่เมาะ จะได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน