X

พ่อมืองลำปางเรียกคณะกรรมการโรคติดต่อประชุมด่วนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และที่ประชุมมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. ให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัย ให้ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการสาธารณสุข หากมีการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละระดับ สอดส่องและเพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราสถานประกอบการขนาดเล็กที่อาจมีแรงงานต่างด้าว หรือสถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 3.ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบสถานประกอบการในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามมาตรการป้อกันโรคอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิด และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สำหรับอำเภอให้ชะลอการพิจารณาอนุญาตการเล่นการพนัน เช่น บ่อนไก่ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นแหล่งระบาดของโรคได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และหากมีการลักลอบเล่นการพนัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายสูงสุดในการบังคับใช้ 4.ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด หากพบว่าไม่มีการดำเนินการ จังหวัดจะได้ใช้อำนาจในการสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข หากไม่มีการดำเนินการจะดำเนินการกับผู้ที่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป และหากมีการดำเนินการไปโดยผิดหลักกระบวนการของสาธารณสุขและปรากฎภายหลังว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนราชการ/หน่วยงาน/ผู้จัดกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน