ลำปางซ้อมแผนอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหล

ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ส้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายชัยธวัช  ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลน ซึ่งการดำเนินโครงการ มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ 5 และบ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยตนเอง ก่อนที่หน่วยงานภายนอก จะเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมได้มีการแบ่งกลุ่มเสนอความคิดเห็นและฝึกซ้อมแผนอพยพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

ขณะเดียวกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย/โคลนถล่ม และอุบัติภัยต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา โดยบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจาก ที่ลาดชันและข้ามลำน้ำโดยใช้เชือกสนาม อุปกรณ์เซฟตี้ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 50 คนอื่น​

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น