ฮอมบุญงานสลากย้อมเมืองลำพูน…ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เปิดเผยว่า  ททท. สำนักงานลำปางดูแล รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวสองจังหวัดได้แก่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน  สำหรับลำพูนมีประเพณีที่ถือว่าหนึ่งเดียวที่ยังคงถือปฏิบัติคือสลากย้อม ประเพณี หนึ่งเดียวที่ยังคงถือปฏิบัติและจัดขึ้นทุกปี ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย

ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดลำพูนที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร โดยการจัดงานประเพณีสลากย้อมจังหวัดลำพูน เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย พี่น้องชาวจังหวัดลำพูน นับเป็นงานประเพณีที่มีความเป็นมาและสร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง งาน “สลากย้อม” เป็นประเพณี ที่มีอัตลักษณ์แห่งเดียวในโลก โดยมีรากฐานมาจาก “ชาวยอง” หรือกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อจากสิบสองปันนา ก่อนจะอพยพ มาอยู่ที่เมืองยองในพม่าและย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัด ลำพูนเมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีที่แล้ว ซึ่งการทำบุญเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) วัฒนธรรมแบบร่วมสมัยเฟื่องฟูในเมืองลำพูนจนถึงในปัจจุบัน กลายเป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวและเป็นที่มาของการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น