ลำปางมอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง กอ.รมน.ลำปาง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ใน จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น พื้นที่ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจ ต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์ โรคโควิด-19

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจ ต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์ โรคโควิด-19 และคณะกรรมการคัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ได้พิจารณา สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น 3 ประเภท ดังนี้
1. สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ นายชาญณรงค์ ปันเต ผู้สื่อข่าว NBT ประจำจังหวัดลำปาง
2. สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์เอกราช
3. สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดียดีเด่น ได้แก่ นางรพีพันธ์ อุดขันจริง จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น