สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปางผุดโครงการ “ฅนเมืองรถม้า อาสาผ่อน้ำ” ครั้งที่ 1

เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.สมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการ “ฅนเมืองรถม้า อาสาผ่อน้ำ” ครั้งที่ 1โดยมี อาสา “ฅนเมืองรถม้า อาสาผ่อน้ำ” ที่ร่วมโครงการ จำนวน 25 คน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการน้ำและการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำหลากและน้ำแล้ง พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอาสา “ฅนเมืองรถม้า อาสาผ่อน้ำ” และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2

ซึ่งโครงการ “ฅนเมืองรถม้า อาสาผ่อน้ำ” เป็นการสร้างเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่าแม่น้ำวัง ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง ทำการติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบข้อมูล แจ้งรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ได้ผลกระทบทางด้านน้ำ จากนั้นในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ดูงานภาคสนามในเขตพื้นที่เฝ้าระวังภัย ณ จุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง ลดผลกระทบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น