X

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำใช้ในเขตแม่ทะ

 

หลังจากที่ในหลายๆ เขตท้องที่ของจังหวัดลำปางฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานกว่า 2 เดือน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ประกอบกับสภาพอากาศทั่วไปซึ่งร้อนอบอ้าว จึงส่งผลให้ปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ค่อนข้างรุนแรงและเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกๆ ปี โดยพบว่าขณะนี้แหล่งน้ำธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ รวมถึงตามแหล่งพื้นที่กักเก็บหลายแห่งมีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก และได้ส่งกระทบกับประชาชนชาวบ้านในชุมชนหลายเขตพื้นที่ ที่ต้องขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยล่าสุดทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้ในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รับการแจ้งประสานจากผู้นำชุมชนหมู่บ้าน บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ว่าชุมชนพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนระบบน้ำประปาหมู่บ้านน้ำไม่ไหล เนื่องจากน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลที่ชาวบ้านสูบขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาไม่สามารถที่จะทำการสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้อีกแล้ว ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนหมู่บ้านกว่า 200 หลังคาเรือน ต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดแคลนทั้งน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง ได้นำรถบรรทุกน้ำลำเลียงน้ำสะอาดออกแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ชาวบ้าน

ในการนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้ร่วมกันนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน ออกช่วยเหลือประชาชนทำการลำเลียงน้ำสะอาดจำนวนกว่า 36,000 ลิตร (6 เที่ยวรถ) นำออกแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่บ้านแม่วะ ที่กำลังได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งครั้งนี้ โดยทันทีที่รถบรรทุกน้ำเข้าไปถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านในชุมชนต่างได้นำพาชนะที่พอหาได้ออกมารองรับน้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนน้ำที่เหลือทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเติมเต็มเข้าแทงค์น้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน รวมทั้งเติมใส่ลงในถังน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อจะได้กระจายแจกจ่ายน้ำ ให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนกันอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่าชุมชนบ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ เป็นชุมชนขนาดเล็กมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณเกือบ 200 หลังคาเรือน ที่ผ่านมานับแต่ช่วงฤดูหนาว(ปลายเดือนพฤศจิกายน) ทางชุนชนก็ได้เริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอด เนื่องจากช่วงหน้าฝนที่เพิ่งผ่านพ้นเมื่อปี 2562 ในพื้นที่บ้านแม่วะมีฝนตกลงมาในปริมาณที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ปีนี้แล้งหนักมากน้ำมีน้อยไม่พอใช้ และบางครอบครัวถึงกับต้องทะเลาะกันเหตุเพราะแย่งน้ำ แม้ที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลสิริราช จะได้เข้ามาช่วยเหลือนำน้ำเข้ามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนถึงวันละ 2 เที่ยว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ส่วนคุณลุงชาวบ้านอีกรายหนึ่ง ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้พืชผลที่ปลูกไว้ตามสวนไร่นาก็ขาดแคลนน้ำอย่างหนักและกำลังจะยืนต้นตาย ผลผลิตที่เคยได้ในแต่ละปี ปีนี้ก็ลดลงแทบจะไม่พอกิน เพราะตนเองทำนา 10 ไร่ ได้ข้าวมาเพียง 2 กระสอบเท่านั้น อย่างไรก็ตามในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

ขณะนี้ทางจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างได้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้มีการปล่อยน้ำกว่า 14 ล้าน ลบ.บ. จากเขื่อนกิ่วลมลงสู่แม่น้ำวัง เพื่อจะช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่กว่า 5 อำเภอ 30 ตำบล ส่วนชุมชนนอกเขตชลประทาน ได้พยายามสำรวจหาแหล่งน้ำเพื่อให้การช่วยเหลือ ล่าสุดได้อาศัยแหล่งน้ำที่กักเก็บได้ในขุมเหมืองเก่าสูบขึ้นมาใช้ประโยชน์แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้สำหรับชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ สามารถแจ้งประสานรับความช่วยเหลือได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-5941, 0-5432-3744 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โทรศัพท์ 0-5422-5441 โทรสาร 0-5422-2938

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน