X

ลำปาง รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 “COVID-19”

ทั้งนี้เนื่องด้วยในสภาวการณ์ปัจจุบันที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “COVID-19” กำลังแพร่ระบาด ซึ่งได้ปรากฏพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส “COVID-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย และรัฐบาลได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกำหนดมาตรการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของโรคขยายวงกว้าง ซึ่งการปฏิบัติพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และถึงแม้ในการปฏิบัติหน้าที่จะมีอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ แต่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ กลับกลายเป็นสิ่งหายากไม่สามารถจัดหาได้ตามจำนวนที่ต้องการ ด้วยเหตุดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงมีความห่วงใยและทรงตระหนักให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการขาดแคลน ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการพยาบาล ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

โดยทางจังหวัดลำปาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น, หน้ากากเลนส์ใส Face Shield จำนวน 120 ชิ้น และชุดป้องกันร่างกาย Cover all อีกจำนวน 50 ชุด ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานพร้อมกัน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมิทนร์ โรงพยาบาลลำปาง ทั้งนี้ด้วยน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ที่ได้รับมอบทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จะได้ดำเนินการแบ่งจัดสรรมอบให้แก่สถานพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัด ที่มีศูนย์ดูแลคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ “COVID-19” อย่างทั่วถึงต่อไป ซึ่งจะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลชุมชนอีก 12 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด…

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน