X

ลำปางเข้มจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองควบคุมบุคคลเข้าพื้นที่สกัด “โควิด-19”

ท่ามกลางสภาวการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” ที่ยังคงมีแนวโน้มในการแพร่กระจายเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยทางจังหวัดลำปางได้มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนพร้อมประกาศใช้เพื่อรองรับสถานการณ์ หนึ่งในนั้น คือการตั้งจุดคัดกรองประชาชนควบคุมการเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อจะเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทางจังหวัดลำปางได้ทำการตั้งด่านจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ไว้ตามเส้นทางถนนสายสำคัญๆ ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงใน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย ด่านจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง เชื่อมต่อจังหวัดเชียงใหม่, ด่านจุดตรวจปางมะโอ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ ถนนวชิราวุธดำเนิน เชื่อมต่อจังหวัดแพร่, ด่านจุดตรวจนาแก สถานีตำรวจภูธรงาว ถนนพหลโยธิน เชื่อมต่อจังหวัดพะเยา และด่านจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรแม่พริก ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-ตาก เชื่อมต่อจังหวัดตาก ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา แต่จนถึงปัจจุบัน ทั้งสี่ 4 จุดตรวจ ยังคงพบว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางสัญจรผ่านอยู่ตลอดเวลา

ล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีความห่วงใยในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน จึงลงพื้นที่เพื่อติดตามดูการปฏิบัติหน้าที่และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดด่านตรวจคัดกรองอำเภอห้างฉัตร พร้อมนำสิ่งของบริโภคต่างๆ ทั้งน้ำดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน ขนมคบเคี้ยว อาหารกึ่งสำเร็จรูป มอบให้เป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อเป็นสิ่งบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่จำเป็นต้องแวะพัก หากพบว่ามีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา ซึ่งในส่วนนี้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าปกติ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ทำการสอบประวัติบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพการทำงาน พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันย้อนหลังล่าสุด ทั้งสถานที่ที่เคยไป การคลุกคลีบุคคล การร่วมงานสังคม เหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง และสถานที่จุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไปถึงซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ที่ด่านจุดตรวจ ยังไม่พบผู้ที่มีอาการป่วยแม้แต่รายเดียว

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่าการตั้งด่านจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ดังกล่าว เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทางจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ภายหลังจากที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ “COVID-19” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ “COVID-19” ด้านอื่นๆ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกัน ทั้งในเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมไปถึงการปฏิบัติตามประกาศจังหวัด เรื่อง “มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “COVID-19” ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศฉบับล่าสุด เป็นฉบับที่ 9 แล้ว
ส่วนมาตรการเร่งด่วนฯ ถึงแม้ปัจจุบันจังหวัดลำปางจะยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวไม่มีการยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อ

แต่ในการปฏิบัติเฝ้าระวัง ขณะนี้ทางจังหวัดได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอยู่ในระดับสีเหลืองเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า และมีเป้าหมายในการที่จะควบคุมสถานการณ์พื้นที่ ไม่ให้มีผู้ป่วยติดเชื้อ “COVID-19” หรือ หากจะมีก็ให้มีจำนวนน้อยที่สุด และหากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จักต้องมีการควบคุมอย่างเต็มที่ทันท่วงที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน