X

ลำปางวางมาตรการเข้มออกหนังสือให้ข้าราชการงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

เพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 2019 หรือโรคโควิด 19​ จังหวัดลำปางโดยนายโดยนายธณรงค์ศักดิ์​ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง​ ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรการเป็นการภายในจังหวัดลำปาง ขอให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแล้วรายงานให้จังหวัดลำปางทราบโดยด่วนและเมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ต้องแจ้งสาธารณสุขตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ

ทั้งนี้ สำหรับกรณีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน