ลำปาง ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคโควิด19

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้การยกระดับในมาตรฐานการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID- 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดลำปางจึงมีคำสั่งดังนี้

1 ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดลำปางเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 7

2 สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1ให้ปิดสถานบริการสถานบันเทิงตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ. ศ. 2509 สถานประกอบการที่เปิดบริการมีลักษณะคล้ายกับสถานบริการตามข้อ 4 โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางและตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ
2 ให้ปิดการให้บริการเล่นบิลเลียดหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันแก่สมาชิกที่เปิดให้เล่น ณ สถานที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางและตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ
3 ให้ปิดสถานประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ สถานประกอบกิจการการการเล่นเกม สถานประกอบกิจการคาราโอเกะ สถานประกอบกิจการโรงละคร สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแลติดตามการปฏิบัติ
4 ให้ปิดสถานประกอบกิจการสปาสถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ. ศ. 2559 สถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรยกเว้นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ
5 ให้ปิดสถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสหรือกิจกรรมที่ลักษณะคล้ายกับฟิตเนสโดยให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแลติดตามการปฏิบัติ
6 ร้านอาหาร เว้นแต่ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม
7 ห้างสรรพสินค้าเว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ธนาคาร ตู้เอทีเอ็มและร้านอาหารเว้นแต่ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
8 พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ
9 สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
10 สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน
11 สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม
12 ร้านอินเทอร์เน็ต
13 สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
14 สระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน
15 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชาและสนามพระเครื่อง พระบูชา
16 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ
17 สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลีนิคความงามและสถานเสริมความงาม
18 สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
19 สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
20 สถานที่ออกกำลังกาย
21 สนามมวยและโรงเรียนสอนมวย
22 สนามกีฬา
23 สนามแข่งขัน
24 สนามเด็กเล่น
25 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมและศาสนา
26 พิพิธภัณฑสถาน
27 ห้องสมุดสาธารณะ
28 ตลาดคนเดิน ตลาดนัด
29 สวนสาธารณะ
30 สำนักทะเบียนจังหวัดลำปาง
31 สำนักทะเบียนทุกแห่งยกเว้นการบริการแจ้งเกิดแจ้งตายและการบริการอื่นๆที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาดำเนินการได้
32 สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งยกเว้นการบริการแจ้งเกิดแจ้งตายและการบริการอื่นๆที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาดำเนินการได้

3 งดการเรียนการสอน การดูแลของมหาวิทยาลัยโรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาและทุกสถาบันในพื้นที่จังหวัดลำปางหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยให้สถานศึกษาสถานที่ดังกล่าวที่กำหนดนี้ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติแล้วแต่กรณี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน