X

หล่อ “ท้าวเวสสุวรรณ” ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

พุทธศาสนิกชนหลังไหลร่วมงานเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดวรนาถบรรพต อ.เมือง จ.นครสวรรค์  รุ่น ธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพย์  องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ  รายได้ซ่อมแซมบูรณะพระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต

นครสวรรค์-สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  วัดไตรมิตรวิทยาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( สมเด็จธงชัย )  เป็นประทานฝ่ายสงฆ์    นำพระเกจิเถราจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษ จากทั่วสารทิศ กว่า 29 รูป ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต พร้อมเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณ  องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ  เป็นเนื้อนวะโลหะสูง 4.5 เมตร ประดิษฐาน ณ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา  พร้อมเปิดให้บูชาท้าวเวสสุวรรณขนาดต่างๆให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจ  เพื่อนำรายได้สมทบทุนเพื่อบูรณะพระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ)

สำหรับพระเกจิจิเถราจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษผู้เข้าร่วมอธิษฐานจิต  ท้าวเวสสวรรค์ รุ่น ธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพย์  ในครั้งนี้ได้แก่

1.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี   เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม จ.กรุงเทพ

2.พระเทพวัชรญาณเวที (หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโส) วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก

3.พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

4.พระราชมงคลวชิรสาร (หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร) วัดตะเคียน จังหวัดนครสวรรค์

5.พระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) วัดบ้านมะเกลือ จ.นครสวรรค์

6.พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)แสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย

7.พระครูสุขุมธรรมธาดา (หลวงพ่อรวย อคฺคสาโร) วัดมาบตาพุด จ.ระยอง

8.พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุ ทฺธสีโล) วัดบ้านไร จ.นครราชสีมา

9.พระครูสุนทรโชติธรรม (หลวงปู่บุญมา โชติธมฺโม) สำนักสงฆ์เขาแก้ว จ.ปราจีนบุรี

10.พระครูโสภิต วิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร วัดจุฬา จ.สมุทรสงคราม

11.พระครูพิบูลธรรมทัศน์ (หลวงพ่อแสวง ธมฺมวโร) วัดโพธิ์แดน จ.พิตจิตร

12.พระครูภาวนาชยานุสิฐ  (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

13.พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ)วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา

14.หลวงปู่ฝั้น ปสาโท วัดศรีถมอรัตน์ จ.เพชรบูรณ์

15.พระครูสังฆรักษ์กฤษณะ กฤษณภทฺโทวัดบางชัน จ.กรุงเทพ

16.พระครูวินัยธรณัฏฐาสันต์ สิทฺธิญาโณ วัดยางใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

17.พระครูสมุห์ตะวัน อิทฺธิโชโต วัดน้อมประชาสรรค์  จ.อยุธยา

18.ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดป่ายาง (สันพระเจ้าแดง) จ.ลำพูน

19.ครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเขต  จ.น่าน

20ครูบาเกียรติยศ พรหมปญฺโญ วัดบ้านแก่น จ.ลำปาง

โดยมีพุทธสาสนิกชนร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน