X

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ “ภัยแล้ง”

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง  รัฐมนตรีฯเผยส่อเค้าแล้งรุนแรงพร้อมเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ

นครสวรรค์-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์และตรวจแถวชุดปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 9 ชุด  ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน 7 ชุด  ชุดปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน 1 ชุดและชุดปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพอากาศจำนวน 1 ชุด  พร้อมการแสดงบินหมู่ของเครื่องบินฝนหลวงและเฮลิคอปเตอร์ และการปล่อยขบวนคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกไปปฏิบัติการฝนหลวง    เพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยที่จะปฏิบัติภารกิจในปีนี้

นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า  ด้วยในขณะนี้หลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศเริ่มมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น  น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ มีปริมาณน้ำกักเก็บลดลงตามลำดับและในช่วงฤดูร้อนนี้มีแนวโน้มของสถานการณ์เกิด ไฟป่า ปัญหาหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมไปถึงแนวโน้มการเกิดพายุลูกเห็บในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2565 ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 10 หน่วยทั่วประเทศ  โดยน้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

โดยในเบื้องต้นได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค 10 หน่วยปฏิบัติการได้แก่ภาคเหนือตอนบน  ภาคเหนือตอนล่าง  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ภาคตะวันออกและภาคใต้ พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงพร้อมกันทั่วประเทศ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน