X

คืนเงิน”หลวงพ่อพัฒน์”กว่า 63 ล้านบาท

ตำรวจ ปปป. นำเงินคืนหลวงพ่อพัฒน์กว่า 63 ล้านบาท ส่วนที่เหลือกำลังตรวจสอบพร้อมเตรียมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

นครสวรรค์-กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 6 ร่วมกันถวายเงินคืนแด่พระราชมงคลวัชราจารย์(พัฒน์ ปุญฺญากาโม) จำนวน 63,034,470 บาท ที่วัดห้วยด้วน(ธารทหาร)ต.ธาทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  หลังจากได้ร่วมกันทำการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง  กรณีมีหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติติหน้าที่ของกลุ่มไวยาวัจกรของวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ และคนใกล้ชิดพระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญากาโม เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน  มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าทุจริตยักยอกเงินของวัดห้วยด้วนและมีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจนิมนต์และการดูและสุขภาพของหลวงพ่อพัฒน์ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี พร้อมขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ใกล้ชิดของหลวงพ่อพัฒน์

จากการเปิดเผยของล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บอกว่าในเบื้องต้นได้ทำการตรวจสอบกลุ่มไวยาวัจกรและคนใกล้ชิดหลวงพ่อพัฒน์ คือ นายเสนาะ ทองปรอน,นางธัญญา เพชรสายบัว และนางบุญเชิด สุขจิตร ทั้ง 3 ราย ประกอบอาชีพเกษตรกร ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง พบว่ามีการนำเงินไปเข้าบัญชีในชื่อตนเอง จำนวน 7 บัญชี รวมเป็นเงิน 63,034,470 บาท (หกสิบสามล้านสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท) เชื่อว่าเป็นเงินของหลวงพ่อพัฒน์ จึงได้อายัติเงินในบัญชีดังกล่าวไว้ และเข้าตรวจสอบภายในวัดห้วยด้วน พร้อมได้ตรวจเอกสารและหลักฐานต่างๆ นำมาตรวจสอบ

และได้ทำการสอบถามหลวงพ่อพัฒน์ ได้ความว่า เงินที่ได้รับการถวาย หลวงพ่อพัฒน์ จะให้กลุ่มไวยาวัจกรและคนใกล้ชิดนำเงินไปฝากในบัญชีส่วนตัวเพื่อสะดวกในการเบิกเงินมาใช้ในการสร้างเจดีย์กลางน้ำและสาธารณะประโยชน์ จึงจำได้ว่ามอบเงินให้ไปฝากประมาณ 28 ล้านบาท เท่านั้น และเมื่อถึงกำหนดการจ่ายค่างวดการก่อสร้างเจดีย์กลางน้ำ หลวงพ่อพัฒน์ได้ให้นายเสนาะ ไปถอนเงินจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อมาจ่ายให้กับผู้รับเหมา แต่นายเสนาะ ไม่ยอมถอนเงินมา จึงทำให้หลวงพ่อพัฒน์ ต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาจ่ายค่าก่อสร้างเจดีย์กลางน้ำแทน

 

จากการสืบสวนเบื้องต้นไวยาวัจกรทั้ง 3 ราย รับว่าเงินจำนวน 63 ล้านบาท เป็นเงินของหลวงพ่อพัฒน์ และยินยอมทำบันทึกสมัครใจถอนเงินจำนวนดังกล่าวมาถวายคืนแด่หลวงพ่อพัฒน์ ส่วนเงินในบัญชีธนาคารของนายเสนาะ จำนวน 1 บัญชี เป็นเงิน 7.9 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ได้อายัติไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

ส่วนการดำเนินคดีไวยาวัจกรวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) ทั้ง 3 รายนั้นต้องส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เพื่อไต่สวนและวินิจฉัยว่ามีการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ ตามมาตรา 63 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

ด้านนายต่อ สุขประเสริฐ ตัวแทนคณะลูกศิษย์และเป็นผู้ร้องเรียนได้เดินทางมาสังเกตุการณ์ในการมอบเงินให้กับหลวงพ่อพัฒน์พร้อมเปิดใจว่าไม่ติดใจในเรื่องดังกล่าวแล้วเงินได้กับมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วส่วนเรื่องที่ร้องเรียนไปปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน