X

ตรวจเชิงรุกโควิด-19ตลาดสดนครสวรรค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ต่อเนื่อง สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด -19 ให้กับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันในพื้นที่

นครสวรรค์-เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเจ้าหนาที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์  ลงพื้นที่สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ให้กับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์จะทำการสุ่มตรวจทุกตลาด  โดยจะได้มีการเชิญตัวแทนผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์มาร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด – 19) แก่กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าในตลาด  ตลอดจนกำชับมาตรการป้องกันภายในบริเวณตลาด โดยในครั้งนี้ทำการสุ่มตรวจตลาดสดเทศบาลฯเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน โดยจะทำการหมุนเวียนสลับตรวจไปจนครบ  ในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ซึ่งผลการตรวจรวม 47 ราย ไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่างที่ทำการสุ่มตรวจ

ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์  มีมติให้สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับประชากรกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ แรงงานต่างด้าว,พนักงานขับรถสาธารณะ,พนักงานส่งของ,พ่อค้าแม่ค้าตลาด,ตลาดนัด และพนักงานสถานบันเทิง เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน