สูบน้ำข้ามอำเภอผลิตประปาหมู่บ้าน

ตั้งเครื่องสูบน้ำใส่คลองสาธารณะส่งเก็บผลิตประปาหมู่บ้าน  หลังผลกระทบวิกฤติแล้งขาดน้ำดิบผลิตประปาเพื่ออุโภค-บริโภค

นครสวรรค์-เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่พร้อมชาวบ้านนำเครื่องสูบน้ำกว่า30เครื่อง  ติดตั้งพร้อมสูบน้ำจากอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เข้าคลองสาธารณะเพื่อนำน้ำดิบมากักเก็บผลิตประปาหมู่บ้านหลังสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลายชาวบ้านขาดน้ำอุปโภค-บริโภค

นายสุวัฒน์  เล่าเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์บอกว่า  ในขณะนี้ต้องสูบน้ำจากตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสงระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร  เพื่อนำน้ำดิบจากแม่น้ำน่านเข้ามากักเก็บและผลิตน้ำประปาแจกจ่ายชาวบ้าน   โดยจะตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 3 จุดพร้อมสูบน้ำใส่คลองสาธารณะส่งต่อกันเป็นทอดๆ

มากักเก็บยังแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทั้งหมด 4 จุด เนื่องจากนำดิบที่เคยกักเก็บไว้แห้งหมดจากปัญหาภัยแล้งและฝนที่ทิ้งช่วงยาวนาน  ส่วนการแก้ปัญหาล่าสุดในขณะนี้ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายถึงครัวเรือนตามหมู่บ้านต่างๆทั้งตำบลบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครสวรรค์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น