คุมเข้มโควิด-19 รถไฟสายเหนือเที่ยวแรก

เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์วางมาตรการเข้มป้องกันโรคโควิด-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่สองให้การรถไฟฯ สามารถรับส่งผู้โดยสารสายเหนือเป็นวันแรก

นครสวรรค์-เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์ตั้งจุดคักกรอง ตรวจวัดอุณหถูมิร่างกาย พร้อมตรวจสอบันทึกชื่อที่อยู่และจุดหมายปลายทางของผู้โดยสารที่มาซื้อตั๋วสู่จังหวัดทางภาคเหนือ  หลังรัฐบาลอนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับ-ส่งผู้โดยสารได้ในวันนี้เป็นวันแรก  โดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกเป็นรถไฟธรรมดาเดินทางมาจากกรุ่งเทพมหานครปลายทางสู่จังหวัดชียงใหม่   มาถึงสถานีรถไฟนครสวรรค์ เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น และเที่ยวที่ 2 มาจากกรุงเทพ-พิษณุโลก จะถึงนครสวรรค์เวลาประมาณ 15.11 น.

จากการเปิดเผยของประชาชนผู้มาใช้บริการที่สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า ผู้โดยสารหรือประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการของสถานีรถไฟทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยต้องมารอก่อนลวงหน้าเพื่อคัดกรองและกรอกเอกสารลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โดยจะเน้นเรื่องของหนังสือรับรองการเดินทางเป็นหลัก  ส่วนในตู้รถไฟจะใช้วิธีการนั่งแบบสลับฟันปลาเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครสวรรค์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น