นครสวรรค์ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์แจ้งพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยมีที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์และเป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัดนคสวรรค์ (สนามมวย ที่กรุงเทพๆ)

 

นครสวรรค์-รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วย สอบสวน และควบคุมโรคได้เร็ว

ล่าสุดจากการเปิดเผยของนายแพทย์เอกรินทร์ อุ่นอบ รักษาการนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดนครสวรรค์ยืนยันว่ามีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยมีที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์และเป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัดนคสวรรค์ (สนามมวย ที่กรุงเทพๆ)

จากการติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วยรายนี้พบผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูง 2 ราย ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  ทางห้องปฏิบัติการแล้ว ผลไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ดังกล่าว แต่ได้ให้ทำการแยกควบคุมผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน  2 ราย เพื่อสังเกตอาการที่บ้านนาน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563  มีการจัดการเพื่อให้ป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด และให้มีการรายงานอาการ รายวันให้กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ขณะนี้ไม่พบว่ามีอาการผิดปกติ

อีก 9 รายจากการสอบสวนพบว่า เป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้เก็บสิ่งตรวจ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-COV-2 และให้สังเกตอาการที่บ้านนาน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 และให้มีการรายงานอาการรายวันให้กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่นเดียวกัน ขณะนี้ไม่พบว่ามีอาการผิดปกติ

ทั้งนี้คนไข่รายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลจากทีมแพทย์สาธารณะสุขอย่างใกล้ชิด  พร้อมการควบคุมป้องกันโรคโดยทีมงานได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว

พร้อมแนะนำประชาขนทั่วไปขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือลดความเสี่ยงด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เสี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาตและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เสี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครสวรรค์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น