นครสวรรค์ยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

จังหวัดนครสวรรค์พร้อมใช้แนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดยส่งแรงงานกลับบ้านใช้มาตรการกักกันตัวเอง14วัน  ในขณะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่

นครสวรรค์-ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงตื่นตัวกับสถานการณ์โรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา  หรือโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง  ทั้งการตระเวนออกหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่วางขายตามท้องตลาดเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครสวรรค์ทางสาธารณะสุขจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกมาระบุถึงผลการดำเนินงานคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค-11 มี.ค. ว่ามีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมทั้งสิ้น 24 ราย และผลตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 24 ราย  ซึ่งก็หมายถึงในจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 แต่อย่างไร

ในขณะที่แรงงานกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่จะเดินทางมาสถานที่กักกันที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้ให้ก่อนหน้านี้  ล่าสุดสถานที่กักกันในตังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีความพร้อมรับแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง  แต่ที่ผ่านมาสถานที่กักกันดังกล่าวยังไม่มีแรงงานถูกส่งมาแต่อย่างไร

ซึ่งเมื่อเมื่อวานเย็นที่ผ่านมา(11มี.ค.63)ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกสถานที่กักกันทั่วประเทศจำนวน 232แห่ง  และจะใช้มาตรการส่งแรงงานที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ายังไม่พบการเกิดโรคไวรัสโควิด19กลับสู่ภูมิลำเนาโดยตรง

จากการเปิดเผยของนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่า  ขณะนี้จังหวัดนครสวรรค์พร้อมใช้มาตรการให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงกักตัวเองอยู่บ้านเป็นเวลา14วัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของสาธารณะสุขและเจ้าหน้าที่ของมหาดไทยคอยดูและและตรวจเช็คตลอดระยะเวลาที่กำหนด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครสวรรค์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น