ขุดร่องน้ำให้ชาวแพหลังน้ำแห้งไม่มีใช้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขุดร่องกลางคลองกักเก็บน้ำให้ชาวแพหลังระดับน้ำในคลองแห้งขอด ชาวบ้านเผยเดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำใช้

นครสวรรค์-เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำรถแบ็คโฮลงขุดร่องน้ำที่กำลังแห้งขอดกลางคลองบางพระหลวง ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้คลองลึกและกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น  หลังคลองดังกล่าวเริ่มแห้งมีระดับน้ำไม่ถึง 50  เซ็นติเมตร

นายหนุน จันทร์กล่ำ ชาวบ้านหมู่ที่1 บอกว่า  หลังจากที่สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงต่อเนื่องและฝนทิ้งช่วงอย่างยาวนานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา  ส่งผลให้น้ำในคลองบางพระหลวงที่เป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมที่รับน้ำมาจากจังหวัดพิจิตรขณะนี้แห้งขอดจนแทบไม่มีน้ำเหลือใช้  ทำให้ชาวแพเดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค

ล่าสุดน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคอย่างเช่นล้างจานและซักผ้า  ต้องตักน้ำจากลำคลองมาแกว่งสารส้มรอให้ตกตะกอนก่อนจึงนำมาใช้ได้  เนื่องจากน้ำมีระดับที่ตื้นเขินและขุน เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ปัญหาโดยการนำรถแบ็คโฮเข้าช่วยเหลือ

โดยการขุดลอกกลางลำคลองตลอดทั้งหมู่บ้านระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรให้มีร่องน้ำเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้ชาวแพมีน้ำกักเก็บเหลือใช้บรรเทาความเดือดร้อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน