X

กสทช.ศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ (รายละเอียด)#กระบี่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดินทางมาศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่

วันที่ 1 พ.ย.62 นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กระจายเสียง และโทรทัศน์ คณะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงาน กสทช.พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ประจำปี 2562 ประมาณ60 ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายชัยวุฒิ พวงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวบรรยายสรุปถึงภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ สังกัดกรม

ประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไทย ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน
จังหวัดกระบี่มีหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยงาน คือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ มีบุคลากรจำนวน 9 คน มีการเผยแพร่ออกอากาศในระบบ FM ความถี่ 98.5 Mhz ระบบ AM ความถี่ 720 KHz นอกจากนี้ยังมีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของช่องต่างๆที่ไห้บริการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนการสร้างโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เองมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้างและเสาอากาศ ที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลจึงสามารถประหยัดงบประมาณในการลงทุนได้ด้วยการใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ร่วมกันซึ่งนับว่าเป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ มีส่วนอาคารเครื่องส่งระบบ AM แยกจากสำนักงานประมาณ 500 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2520 สมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็น นโยบายเร่งด่วน ดังนั้นในการก่อตั้งครั้งแรก จึงได้ยืมบ้านพักครูของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 2 หลังเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน,ห้องส่งและที่พักของข้าราชการ ในระยะแรกมีข้าราชการ และลูกจ้างทั้งหมด 8 คน และเริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2520


สำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งมาได้ทำ การส่งกระจายเสียงในระบบ A.M. กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดกระบี่ และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตและได้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มาตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของการกระจายเสียงในระบบ FM ความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งมีมากขึ้นและการพัฒนาการรับฟังของประชาชน มีมากขึ้น ดังนั้นการกระจายเสียงวิทยุระบบ F.M.จึงได้อยู่ในโครงการจัดตั้งของกรมประชาสัมพันธ์ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2536 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาทเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.STEREO และได้ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2537 ด้วยความถี่ 98.5 MHz. ครอบคลุมพื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์และ จ.ภูเก็ตในบางส่วน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน