X

อช.ธารโบกขรณี จัดโครงการ เก็บด้วยรักษ์ ตักด้วยใจ ลดขยะในทะเล (ชมคลิป)

()

อช.ธารโบกขรณี จัดโครงการ“ เก็บด้วยรักษ์ ตักด้วยใจ” ลดขยะในทะเลที่เกาะห้อง สร้างจิตสำนึกและร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ธบ.1 (เกาะห้อง) จัดโครงการ“ เก็บด้วยรักษ์ ตักด้วยใจ ”เป็นโครงการที่สนองนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มุ่งให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติ และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและคงไว้ซึ่งความสวยงามและสมบูรณ์ โดยมีนายอิทธิพล อยู่ไพบูลย์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  เป็นประธานในพิธีเปิด นายจำเป็น ผอมภักดี หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ ธบ.1 (เกาะห้อง) กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ บุคคลากร อุทยานแห่งชาติฯผู้จัดการ หอการค้าจังหวัดกระบี่ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ ตัวแทนสื่อมวลชน ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง ผู้ประกอบการ ไกด์นำเที่ยว และนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กล่าวว่า โครงการ “ เก็บด้วยรักษ์ ตักด้วยใจ” เป็นโครงการที่สนองนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มุ่งให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติ และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและคงไว้ซึ่งความสวยงามและสมบูรณ์ และสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบให้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะในทะเลชายฝั่งไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากร เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ และสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน ผู้ประกอบการไกด์นำเที่ยวและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบันปัญหาขยะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่สร้างปัญหามากมายในทั่วโลกซึ่งล้วนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทำให้แนวปะการังและท้องทะเลเสื่อมโทรมลง และเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี-หลวงเพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน